gallery/gettyimages-173677758-2664px

покритие на оптичната мрежа:                        община Лозница: с.Градина , с.Каменар , с.Веселина , с.Бели Лом                                           община Хитрино: с.Трем , с.Тимарево , с.Черна , с.Хитрино                                                                            община Венец : с.Боян , с.Капитан Петко

покритие на RLAN /безжична/ мрежа :                община Лозница:с.Крояч , с.Горцвет , с.Градина , с Каменар , с.Веселина ,            с.Бели Лом                                                                         община Хитрино: с.Черна , с.Висока Поляна   община Венец : с.Денница , с.Боян


покритие на оптичната мрежа:                                                                                                                           община Лозница: с.Градина , с.Каменар , с.Веселина , с.Бели Лом                                                 община Хитрино: с.Трем , с.Тимарево , с.Черна , с.Хитрино                                                                          община Венец : с.Боян , с.Капитан Петко

покритие на RLAN /безжична/ мрежа : община Лозница:с.Крояч , с.Горцвет , с.Градина , с Каменар , с.Веселина , с.Бели Лом община Хитрино: с.Черна , с.Висока Поляна община Венец : с.Денница , с.Боян

20Mbps

30Mbps

50Mbps

10Mbps

20Mbps

НОВО!!Интерактивна ТВ